Eesti narkopoliitika aastani 2030 valge raamat

Makett ja kujundus

Eesti narkopoliitika aastani 2030 valge raamat on strateegiline dokument, milles on sõnastatud Eesti kõige olulisemad narkovaldkonna sihid, mille saavutamise nimel järgmised kümme aastat ühiselt tegutseda. Kujundus Martin Mileiko ja Linda Vainomäe, makett Martin Mileiko.

VAATA RAAMATUT